top of page

Terapia widzenia: ruchy oczu.

Polityka prywatności aplikacji mobilnej Terapia widzenia: ruchy oczu.

  1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej Terapia widzenia: ruchy oczu (zwanej dalej „aplikacją”).

  2. Aplikacja jest instalowana na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim pobraniu aplikacji za pośrednictwem Google Play Store.

  3. Korzystanie z aplikacji nie wymaga podania danych osobowych. 

  4. W przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności nie należy instalować aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z aplikacji.

  5. Niniejsza polityka prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store .

 

bottom of page