top of page

Diagnoza i terapia w zaburzeniach widzenia obuocznego, ruchów oczu i akomodacji.
 
Szkolenie stacjonarne


 Warszawski Szpital Okulistyczny
ul. Wolska 165 lokal U7 Warszawa 01-258

Cena 1090 złotych 

Dlaczego warto:

Szkolenie otwarte dla specjalistów ochrony wzroku (optometrystów, ortoptystów, okulistów).

Szkolenie w szpitalu okulistycznym z najnowszym sprzętem.

Pacjenci obecni podczas ćwiczeń.

Autorski sposób nauczania oparty na innowacyjnej metodzie analizy przypadków pacjentów.

Mała 10-osobowa grupa umożliwiająca dopasowanie treści i poziomu zaawansowania szkolenia do indywidualnych potrzeb uczestników.

Uczestnicy uzyskają bezpłatne aplikacje do terapii widzenia: 
„Terapia widzenia konwergencja i dywergencja” oraz „Terapia widzenia ruchy oczu”


Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty kwoty 1090 złotych do dnia 30 września 2023, na numer konta 95109017530000000115066476W tytule proszę wpisać "Szkolenie 21-22 październik" oraz imię i nazwisko. Jako odbiorcę należy wpisać "Szymon Zielonka". Ilość miejsc ograniczona. Po wykonaniu przelewu proszę wysłać maila na adres sz_zielonka@o2.pl z danymi do faktury. W mailu zwrotnym wraz z fakturą otrzymają Państwo kod do bezpłatnego ściągnięcia aplikacji do ćwiczeń.

Zachęcam do zadawania pytań mailowo na adres: sz_zielonka@o2.pl lub telefonicznie 662- 878-050. Do zobaczenia na szkoleniu.

Regulamin

Szkolenie jest organizowane przez firmę Szymon Zielonka Specjalistyczna Praktyka Optometryczna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pirenejska 11/7, o numerze NIP 5891850374. Uczestnik, zgłaszając chęć udziału w szkoleniu i dokonując wpłaty, akceptuje regulamin szkolenia.

Zmiana terminu szkolenia
 
Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu szkolenia w przypadkach losowych np. choroba. Jeżeli nie zgodzą się Państwo na przesunięcie terminu, otrzymają pełen zwrot wpłaconych pieniędzy.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu

Uczestnik może zrezygnować z udziału w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu przelewu. W takiej sytuacji otrzymuje pełen zwrot tzn. 1090 złotych. Jeżeli wyrazi chęć rezygnacji w późniejszym terminie, otrzymał częściowy zwrot wpłaconej kwoty 80%, czyli 872 złote.

Prawa autorskie

Uczestnik poprzez udział w szkoleniu nie nabywa żadnych praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są szkolenia, programy szkoleń, aplikacje, materiały szkoleniowe i metody prezentowane podczas szkoleń.
 

bottom of page