Diagnoza i terapia w zaburzeniach widzenia obuocznego, ruchów oczu i akomodacji.
 
Szkolenie stacjonarne

28-29 sierpnia 2021
Warszawa, Klinika Okulistyka i Chirurgia Oka dr Nowosielska

 

Diagnoza i terapia zaburzeniach przetwarzania informacji wzrokowej: analiza wzrokowa, orientacja przestrzenna, integracja wzrokowo-motoryczna.
 
Szkolenie oline