Diagnoza i terapia w zaburzeniach widzenia obuocznego, ruchów oczu i akomodacji.
 
Szkolenie stacjonarne

9-10 lipca 2022 Warszawa
Warszawski Szpital Okulistyczny


 

Ocena funkcji wzrokowych i terapia u dzieci z problemami z nauką. 

Szkolenie stacjonarne
6-7 sierpnia 2022 Warszawa

 Warszawski Szpital Okulistyczny