Diagnoza i terapia zaburzeniach przetwarzania informacji wzrokowej: analiza wzrokowa,
orientacja przestrzenna, integracja wzrokowo-motoryczna.
 

Szkolenie online

Cena 239 złotych


 

Regulamin szkolenia

Szkolenie jest organizowane przez firmę Szymon Zielonka Specjalistyczna Praktyka Optometryczna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pirenejska 11/7, o numerze NIP 5891850374.
 

Szkolenie jest realizowane za pomocą platformy https://clickmeeting.com/

Do uczestnictwa w szkoleniu wystarczy komputer z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW i włączona obsługa cookies w przeglądarce.

Zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu
 

W celu zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać wpłaty kwoty 239 złotych na numer konta 95109017530000000115066476 . W tytule proszę wpisać "Szkolenie 31 lipca" oraz imię i nazwisko. Jako odbiorcę przelewu wpisać „Szymon Zielonka”. Następnie wysłać wiadomość na adres mailowy sz_zielonka@o2.pl z danymi do faktury.

Prawa autorskie


Uczestnik poprzez udział w szkoleniu on-line/webinarze nie nabywa żadnych praw do rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi, którymi objęte są szkolenia, programy szkoleń, aplikacje, materiały szkoleniowe i metody prezentowane podczas szkoleń.